ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

การประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย ครั้งที่ 17 ( 17th Flora of Thailand Conference)การประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย ครั้งที่ 17 ( 17th Flora of Thailand Conference)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะจัดประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย ครั้งที่ 17 ( 17th Flora of Thailand Conference) ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมดีวาน่าพลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ และทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอเรียนเชิญและประชาสัมพันธุ์ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าวฯ โดยท่านที่สนใใจสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.florathailand17.info ได้ตั้งแต่บัดนี้จนุถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

Forest Herbarium, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation

Tel: +66 (0)2561 0777 ext. 1477 Fax: +66 (0)2561 0777 ext. 1472 Email: floraofthailand17@gmail.com

contact Webmaster : webmaster@florathailand17.info

For more info : http://www.florathailand17.info/