ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ The 4th International Conference on Rice Bran Oil 2017 (ICRBO 2017)

     มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ The 4th International Conference on Rice Bran Oil 2017 (ICRBO 2017) “Rice Bran Oil Application: Pharma-Cosmetics, utraceuticals & Foods” ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://icrbo2017.nu.ac.th