ข่าวบริการการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษอังกฤษ(MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ MFU-TEP ครั้งที่ 2/2560
(วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00-12.00 น.)