All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวกิจกรรม/อบรม (10)

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2013: MOS-Excel 2013 เข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013: MOS-Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล …
ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดอบรมเรื่อง “เส้นทางอาจารย์นักวิจัยมืออาชีพ” และ "เทคนิคการสร้างเครือข่ายงานวิจัย" วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องพู่ระหง ชั้น 5 อาคาร M-Square…
โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนของ University of Wisconsin-Madison (UW-Madison) สหรัฐอเมริกา ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2561 - วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 7 (รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ระหว่างวันที่ 27 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน…
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ CommTECH Camp Highlight 2018ณ The Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย เอกสารเพิ่มเติม - Call for Participants CommTECH…
ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 6 (รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร…
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา National Chung Hsing University ไต้หวัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ National Chung Hsing University (NCHU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ในการดำเนินกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน โดยทาง NCHU…
โครงการ Project Based Learning "Digital Entrepreneurship" ณ ประเทศอินโดนีเซีย ด้วยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้รับแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Project Based Learning : Digital Entrepreneurship "Strengthening Networking among Students…
เชิญร่วมงานประชาสัมพันธ์โครงการ Chair Professor Grants สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ Chair Professor Grants ขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องจริยธรรม มาตรฐาน และคุณภาพงานวิจัย (Responsible Conduct of…
Top