All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Slider

Slider (17)

ด้วยรัฐบาลอินเดียประกาศให้ทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023 สำหรับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาไทยที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาและสถาบัน/หน่วยงานวิจัยไทย ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์…
ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องดำเนินการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระก่อนสำเร็จการศึกษา โดยในกระบวนการการจัดทำนั้นมีขั้นตอนต่าง ๆ อาทิ การกำหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการดำเนินการวิจัย การประมวลผล การสรุปและอภิปรายผล ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีวิธีการและกระบวนการที่ผู้วิจัยจะต้องตระหนักถึงเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่สะท้อนความเป็นจริงและตอบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การเลือกหัวข้อและการออกแบบงานวิจัยนับเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งของการทำดุษฏีนิพนธ์…
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จะจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตเนื่องใน วันมหิดลประจำปี 2565 เพื่อเป็นการถวายสักการะ และน้อมรำลึกต่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" ซึ่งได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย…

Graduation Ceremony

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top