All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2563

 

1. สนามสอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง E4-A 614 วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

2. สนามสอบสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ห้องอโศกมนตรี กรุงเทพฯ วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

  

Read 61 times

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top