All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ขอความร่วมมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอบแบบสอบถามสำหรับรวบรวมข้อมูล

เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำไปพัฒนา Moblie Application ให้นักศึกษาและการติดต่อหน่วยบริการการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

>> http://www.library.mfu.ac.th/go/voc-student-affairs/ <<

 

 

 

Read 23 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2563 16:27

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top