All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

(ครั้งที่ 2)

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5951701005

ปริญญาโท แผน ก1

นายปวีร์ สิทธิชัย

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563

 

Read 1 times Last modified on วันอาทิตย์, 18 ตุลาคม 2563 09:05
Top