All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

 

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

1

6252003287

นางสาวพชร ธนอังกูร

2

6252003288

นางสาวพรรณิดา สักลอ

3

6252003289

นางสาวสกุณา มิตรยอดวงศ์

4

6252003290

นางสาวอาทิมา วะชังเงิน

  

Read 226 times
 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top