All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

(ครั้งที่ 6)

 

สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6151203255

ปริญญาโท (แผน ก2)

MISS MAR MAR AUNG

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5951701003

ปริญญาโท (แผน ก1)

นายธนนท์ ปริญญารักษ์

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563

 

Read 20 times Last modified on วันอังคาร, 18 สิงหาคม 2563 13:56
Top