Print this page

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 3/2562

 

1. สนามสอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง E3B 102 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

2. สนามสอบสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยฯ อาคาร PS Tower ชั้น 25 ห้องเรียน 2 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

  

 

 

 

 

 

 

Read 144 times