Print this page

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

(ครั้งที่ 2)

 

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

       

1

6051701267

ปริญญาโท (แผน ข)

นางสาวณิชาภา มีเพียร

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562

Read 123 times Last modified on วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562 10:15