Print this page

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

(ครั้งที่ 3)

 

 

สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6051209014

ปริญญาโท (แผน ก2)

MISS YU THINZAR AUNG

 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6051401502

ปริญญาโท (แผน ก2)

MRS.SENTENI BABONGILE MAMBA

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5871701003

ปริญญาโท (แผน ก1)

นางสาวอภิญญาภรณ์ บุญสากุลธงไชย

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2562

 

Read 222 times Last modified on วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2562 17:09