Print this page

 

 

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ภายใต้ขอบเขตหัวข้อวิจัยของ สทป. ดังนี้

  1. เทคโนโลยียานไร้คนขับ
  2. เทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ
  3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางทหาร
  4. เทคโนโลยีการจำลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริง
  5. เทคโนโลยีจรวดและอาวุธนำวิถี
  6. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://dtasc.dti.or.th และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงส่วนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เลขที่ 47/433 หมู่ 3 อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 

 

 

Read 446 times Last modified on วันศุกร์, 17 พฤษภาคม 2562 14:32