Print this page

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562

ภายใต้หัวข้อ: วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainability Development)

 

 

Download

ในระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562

ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7254 มือถือ 081-5407304, 086-4815005

Read 1282 times