All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

แจ้งรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา สามารถสำเร็จการศึกษาในระยะที่กำหนด ให้ดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 8 - 19 ตุลาคม 2561

 

Online system :Graduate Request System

http://graduate-ceremony.mfu.ac.th/graduaterequest

 

    ดาวน์โหลด PDF   

 

 

 

 

Read 776 times
Top