All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 
 
          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5951102001 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวลลิดา จันทร์แจ่ม
2 5951102002 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาววิไลวรรณ สุภาพ
3 5951102003 ปริญญาโท (แผน ก2) นายศุภากร ก๋าติ๊บ
4 5951108005 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวอัจฉรา ขาวละออ

          สำนักวิชาอุสาหกรรมเกษตร
 
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5951407007 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. HABIB ULLAH
2 5951407008 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. JOHNSON MAKINWA OGUNSUA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Read 547 times Last modified on วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561 15:30
Top