Print this page
 
 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5851102002 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวมนนภัส วงศ์ทิพากร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5851804001 ปริญญาโท (แผน ก1) นางสาวภาณุพงศ์ อุประ

สำนักวิชาการจัดการ
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5951209012 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. AVINASH KUILEL
 
 
 
 
 
 
 
 
Read 417 times Last modified on วันอังคาร, 16 มกราคม 2561 10:03