All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

 

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่า ใระดับปริญญาโท จำนวน 3 ทุน ทุนละ 50,000 บาท และทุนระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน ทุนละ 100,000 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

Read 442 times Last modified on วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2560 09:25
Top