All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5851105051 ปริญญาโท (แผน ก1) นายธวัชชัย ชุมพลสุข
2 5851105052 ปริญญาโท (แผน ก1) นางสาวนันทินี มูลตัน
3 5851105053 ปริญญาโท (แผน ก1) นางสาวอนินทิตา บุญวัฒน์

สำนักวิชาการจัดการ
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5951209255 ปริญญาโท (ข) นายบุญชนะ สุรกานนท์
2 5951209259 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. KIKI KHOIFIN
3 5871203002 ปริญญาเอก (แบบ 2.1) นายธฤตวัน เจริญพร
 
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
Read 310 times Last modified on วันจันทร์, 27 พฤศจิกายน 2560 14:21
Top