All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

(ครั้งที่ 6)

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351701002

ปริญญาโท (ก2)

นางสาวกัญญภัทร อภิวงศ์ศรีชัย

 

สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351203273

ปริญญาโท (ข)

นางสาวสิรินาฎ เทียนทอง

2 6351203258 ปริญญาโท (ข) นางสาวดวงหทัย วิถียภัณท์
 3   6351203263  ปริญญาโท (ข)  นางสาวพิมพ์พร เสนาธรรม

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6251301004

ปริญญาโท (ก1)

นายวัตฐติยะ จารุนครินทร์

2

6251301003

ปริญญาโท (ก1)

นายธีรภัทร แสงเพชร

3

6151301004

ปริญญาโท (ก1)

นายพงศกร ตะต้องใจ

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565

Read 102 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 08 กันยายน 2565 13:06
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top