All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
 
การเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
 
ในระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2564
 
ณ ห้อง MR214 – MR217 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
 
เพื่อบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการสร้างนวัตกรรม
 
การเขียนข้อเสนอโครงการและการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม
 
โดยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง www.nrct.go.th ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
 
 
 
Read 100 times
Top