All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

ขอเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัย 

ในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021 ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

(Thailand Research Expo 2021)

 

ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2564

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 

จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

 
 
Read 91 times
Top