All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

(ครั้งที่ 2)

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6151701501

ปริญญาโท แผน ก2

นางพิชญาภา จำลองกุล

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5871105502

ปริญญาเอก แบบ 1.2

Mr. Danushka Sandaruwan Tennakoon

2

5971105509

ปริญญาเอก แบบ 1.2

Miss Pranami Dharshika Abeywickrama

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564

Read 23 times Last modified on วันพุธ, 17 มีนาคม 2564 13:32
Top