All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 5)
 
 
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5951401002 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวกุศลิน บรรดาศักดิ์ไพศาล
2 6051407001 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวฐิติกานต์ เลี้ยงพันธุ์
 
 
 
 
สำนักวิชาการจัดการ
 
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 6051209009 ปริญญาโท (แผน ก2) MR.MADONITH CHAMROEUN
2 6051209013 ปริญญาโท (แผน ก2) MISS YEE LAY CHO
 
 
 
 
 
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 4)
 
 
 
 
 
สำนักวิชาการจัดการ
 
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 6051203282 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. KHAMXAY BOUNMIXAY
       
 
 
 
 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ

Academic English for Graduate Studies 1

ครั้งที่ 1/2561

 

Top