All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

 
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
       5952003254  นายกันต์กวี แสงจันทร์ การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระของผงถั่วดาวอินคาแบบดิบ และผงถั่วดาวอินคาแบบสุกด้วยวิธี DPPH assay 
       6052003257  นางสาวฐิตาภา อิงคนินันท์ การศึกษาประสิทธิผลการลดน้ำหนักด้วยผงแก่นตะวันชนิดแคปซูลในผู้ที่มีภาวะโรคอ้วน
       6052003273  นางสาวรุจิรา งาทอง การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องวีนัสฟรีซในการกระชับสัดส่วนบริเวณหน้าท้อง
       5952003261  นางสาวนภัสวรรณ มณีรัตน์ฐากูร การศึกษาผลของชาหญ้าดอกขาวในการลดความอยากบุหรี่
       5952003270  นางสาวลลิตา ตั้งดำรงค์กุล การศึกษาประสิทธิผลของชาหญ้าดอกขาว ในการลดความอยากบุหรี่ในผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า
       6052003276  นางสาวศุภกานต์ พิสิฐศุภกุล ผลของการรับประทานยา SIMVASTATIN ขนาดแตกต่างกัน ต่อค่าความหนาแน่นของเม็ดสีจอประสาทตา
       6052003279  นางสาวอชิรญา จัตตุพรพงษ์ การศึกษาประสิทธิผลการลดน้ำตาลในเลือดและน้ำตาลเฉลี่ยสะสมด้วยผงแก่นตะวันชนิดแคปซูลในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน 
       5952003256  นางสาวจิราธร สุตะวงศ์ เพลงชักนำคลื่นสมองชนิดอัลฟ่ากับการลดความเครียดในพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต
       6052003266  นางสาวปิยาภรณ์ ชุมภูรัตน์ การเปรียบเทียบ MACULAR PIGMENT OPTICAL DENSITY (MPOD) ในผู้ที่รับประทานยา SIMVASTATIN 10 MG 6-12 เดือน กับกลุ่มปกติ
       5952003265  นางสาวพณิตนันต์ ชาวชุมนุม การศึกษาภาวะอ้วนส่งผลต่อความสามารถด้านการรู้คิดและปัญญา
       6052003260  นางสาวทัชชา วันหว่าน ประสิทธิผลของลูทีนต่อการเพิ่มค่าความหนาแน่นของเม็ดสีที่จอประสาทตาในผู้ที่รับประทานยาลดไขมันในเลือดกลุ่มสแตติน
       6052003256  นางสาวชนิกานต์ ชำนิศาสตร์ ประสิทธิผลของการบริหารร่างกายแบบมณีเวชต่ออาการปวดประจำเดือนระดับปฐมภูมิในวัยรุ่น
       5952003252  นางสาวกนกพร ชวลิต ศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เซรั่มจากสารสกัดจากว่านชักมดลูกในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา
           
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
       6051701281  นางละยิ้ม ชี้เจริญ การตั้งตำรับคอนซีลเลอร์สีเขียวเพื่อปกปิดรอยแดงบนผิว
       6051701296  นางศศมล วารีชล การพัฒนาตำรับแป้งอัดเเข็งที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากตะกอนทะเล
       5951701290  นางสาวสิริกร ใจแสน การสกัดคอลลาเจนจากเยื่อเปลือกไข่
       5851701254  นางสาวเขมจิรา ยะใจมั่น การเตรียมสารสีแดงจากมะเขือเทศโครงการหลวงเพื่อใช้เป็นสารให้สีในแป้งฝุ่น
       6051701285  นางวัชรี โสภโณวงศ์ COMPARATIVE EVALUATION OF DIFFERENT EXTRACTION METHOD FOR BIOLOGICAL COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY FROM YOUNG CITRUS MAXIMA MERR. FOR COSMETIC UTILIZATION
       6051701254  พันตรีหญิงกีรติกันต์ กฤดินิธิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โทนิคสำหรับเส้นผมที่มีสารสกัดบัวบก
       5851701256  นางสาวชัฎดาภรณ์ เจริญนาค การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหย 9 ชนิดในการป้องกันยุงลายบ้านกัด
       6051701257  นางสาวจุฑารัตน์ ธีระทานันท์ การพัฒนาตำรับแป้งอัดแข็งจากแป้งธรรมชาติ
       5851701288  นางสาวศิริลักษณ์ ทองนุช การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวมีส่วนผสมของน้ำมันม้าสำหรับสตรีวัยหลังหมดประจำเดือน
สาขาวิชาศิลปศาสตร์  5851701269  นางสาวปิ่นวดี ตรีตรง การพัฒนาแฮร์คุชชั่นที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะขามป้อม
       5951701288  นางสาวศุภวดี สังข์เภา การประยุกต์ใช้อนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์จากสารสกัดใบมะแว้งในแชมพูขจัดรังแค
       5851701298  นางสาวหทัยชนก แทนศรราม การศึกษาความคงตัวของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง
       5851701283  นางสาววาสิณี ภิรมณ์รัก การพัฒนาพอลิแซ็กคาไรด์จากเปลือกแก้วมังกร เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นผิว
       5851701277  นางสาวรัตน์ติมา ลาภธนชัย การรักษาความเสถียรของลูทีนโดยการกักเก็บในไลโปโซม
       5851701263  นางสาวธนิตา เทพสงวน การพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางจากน้ำมันงาม้อน
       5851701287  นางสาวศิริเนตร ปรือทอง ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของเมล็ดเทียนดำ
       5851701291  นางสาวสิริภา ธุวะคำ การเตรียมสารสกัดจากมะแขว่นเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
       5951701265  นางสาวทิพวรรณ เฉลิมทอง การเตรียมสารสกัดเห็ดเยื่อไผ่เพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง
       5851701278  นางสาววนิดา คำภาอินทร์ การเตรียมสารก่อเจลธรรมชาติจากใบกรุงเขมา
       5851701297  นางสาวสิริกัญญา นิลโพธิ์ทอง การศึกษาตำรับจตุผลาธิกะเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง
       5951701281  นางสาวลลิตา ปัตตานี สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกระบวนการหมักรำข้าวด้วย ASPERGILLUS ORYZAE TISTR 3102
       6051701251  นางสาวกมลชนก ขุนทอง การกักเก็บสารสกัดข้าวลืมผัวด้วยบีดส์แอลจิเนต-ไคโตซาน
           
           
           

 

 

 

Read 651 times

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top