All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

(ครั้งที่ 2)

 

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5951701001

ปริญญาโท (แผน ก1)

นางสาวจิตราภรณ์ เผือกนาง

2

5951701004

ปริญญาโท (แผน ก1)

นางสาวนรมน ธัญญะพานิช

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2562

 

Read 186 times Last modified on วันพุธ, 17 เมษายน 2562 15:23
Top