All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)
 
 
 
 
 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5971102003 ปริญญาเอก (แบบ 1.2) นายวิรายุ สุทธิภาศิลป์
 2 5971102005  ปริญญาเอก (แบบ 1.2)   นางสาวอิสราภรณ์ พลบุปผา
 
 
 
 
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 6051401501 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. ROGER AIME RAHERISON
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Read 87 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2562 12:11
Top