All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 4)
 
 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5951105002 ปริญญาโท (แผน ก1) นายณัฐ โชคอำนวย
2 5951105002 ปริญญาเอก (แบบ 1.1) นางสาวอมิสา หล้าพรหม
 
 
 
 
 
 
 
Read 97 times Last modified on วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561 11:56
Top