All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3)
 
 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 6051102501 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวสุชาวดี อินสว่าง
 
 
 
 
 สำนักวิชาการจัดการ
 
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 6051209002 ปริญญาโท (แผน ก2) นายฐากูร ศิริยอด
2 6051209003 ปริญญาโท (แผน ก2) นายภูตะวัน โฮ
3 6051209011 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. VUTHEACHIVA LACH
Read 133 times Last modified on วันจันทร์, 19 พฤศจิกายน 2561 13:59
Top