All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับบักศึกษาเพื่อใช้ทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานและการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ

งบประมาณที่สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ จำนวน 40,000 บาท

 

โดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เผยแพร่รายละเอียดการขอรับทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ https://www.parliament.go.th/

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร.0 2244 2062, 0 22244 2067 ในวันเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

Read 136 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 15 พฤศจิกายน 2561 13:43
Top