All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

 

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่า ในระดับปริญญาโท  ทุนละ 50,000 บาท และทุนระดับปริญญาเอก  ทุนละ 100,000 บาท

 

โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่รายละเอียดการขอรับทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชั้น 5 โทร.0 2141 7675, 0 2141 7681

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

Read 136 times Last modified on วันอังคาร, 30 ตุลาคม 2561 13:34
Top