All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
5651010265 นายคณาธิป บุญมิ่ง การเปิดรับข่าวสาร และการรับรู้ในการป้องกันวาตภัย และลูกเห็บของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 5652003282 นางสาวสิริรัตน์ ช่างปั้น การศึกษาประสิทธิผลการกระตุ้นการเติบโตของขนตาต่อน้ำมันละหุ่ง แบบสุ่มและปกปิดสองทางเทียบกับยาหลอก
      5752003257 นางสาวชนัญธิดา ทองลิ้ม การศึกษาประสิทธิผลของแก่นตะวันต่อระดับน้าตาลในเลือดในผู้ป่วยก่อนเบาหวาน
      5752003265 นายธนัญ สาระเวียง การศึกษาประสิทธิผลของกลีเซอลิล ออกทิล แอสคอเบท และ ทรี-โอ เอททิล แอสคอบิก แอซิด ที่มีผลต่อความกระจ่างใสและความยืดหยุ่นของผิวหนัง
      5752003276 นางสาวภัคณัฏฐ์ โสดาศรีโรจน์ ประสิทธิผลของพลาสม่าที่มีเกล็ดเลือดเข้มข้นต่อการฟื้นฟูสภาพผิวหน้า
      5752003278 นางสาวภาวิณี สัจจะหฤทัย เปรียบเทียบประสิทธิผลของกลูโคซามีนกับกลูโคซามีน ร่วมกับการกดจุดบนเส้นประธานสิบ ในการบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
      5752003284 นางสาววรัญญา มะลิวัลย์ ประสิทธิภาพของโกรทแฟรคเตอร์ในเครื่องสำอางต่อการลดเลือนริ้วรอย
      5752003285 นายวศพร พงษ์สัตยา การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมองและอาการอยากบุหรี่ของชายไทยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า ที่มีระดับนิโคตินแตกต่างกัน
      5752003286 นางสาววิมลรัตน์ จิตมาตย์ ผลของการนวดหน้าโดยใช้ครีมนวดหน้า น้ำมัน และสมุนไพร ต่อการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมอง
      5752003291 นางสาวสุธีรา โชติขันธ์ การศึกษาผลของสารสกัดผลส้มแขกร่วมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในการลดมวลไขมันในผู้มีภาวะอ้วน
      5752003292 นางสาวสุภาพร แสงงาม การศึกษาผลของการสูดดมกลิ่นน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์เพื่อลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดตาสองชั้น
      5752003264 นางสาวทรายทอง คำปุ๊ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอนุมูลอิสระและความดันโลหิต
      5752003256 นางสาวชญานิษฐ์ คัมภิรานนท์ THE COMPARATIVE EFFECT OF THE CONSUMPTION OF CHIA SEED VS. GUAR GUM ON POSTPRANDIAL GLYCEMIC LEVEL
      5752003273 นางสาวพัชราพร ม่วงสกุล การศึกษาคลื่นสมองจากการเปรียบเทียบระหว่างการโทรศัพท์แบบแนบหู การโทรศัพท์โดยใช้บลูทูธ และการโทรศัพท์โดยใช้หูฟัง
      5752003288 นางสาวศริญาภัสร์ กรพัฒนนนท์ การศีกษาประสิทธิผลของแก่นตะวันที่มีต่อระดับโฮโมซิสติอีนในผู้ป่วยก่อนเบาหวาน

 

 

 

Read 1318 times

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top