All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

    เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษากำหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษานานาชาติ "International GraduateStudents’ Songkran Festival 2018" เพื่อสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2561  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยให้นักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบประวัติความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ซึ่งเป็นประเพณีการรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ โดยเป็นประเพณีที่ทำกันต่อมากันช้านาน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยด้วย

    โดยงานเริ่มในช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น. ซึ่งทางสำนักงานบัณฑิตศึกษา ได้มีกำหนดการเปิดกิจกรรม ในงานได้บรรยายภาษาอังกฤษ เรื่อง ความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ของไทย จากนั้นให้นักศึกษานานาชาติทำพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์ และกิจกรรมสอนการทำข้าวต้มมัดร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิทยากรจากสำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

...........

 

Read 678 times Last modified on วันเสาร์, 21 เมษายน 2561 12:18
Top