All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

 

การเรียนภาษาอังกฤษ 
  กำหนดการเรียนภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)  
  กำหนดการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  กำหนดการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
  คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครเรียน Academic English for Graduate Studies
  รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 2 /2560
   รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 1 /2561
   รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 & Academic English for Graduate Studies 2 ครั้งที่ 2 /2561 
   รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 ภาคการศึกษา 2/2561 
 
การสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
   กำหนดการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 2561
   กำหนดการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 2560 
   กำหนดการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 2559(เชียงราย)
   กำหนดการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 2559(กรุงเทพฯ)
   กำหนดการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 2559(เพิ่มเติม)
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ MFU-TEP ครั้งที่ 5/2561

(สนามสอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง E3B 210 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.) 

(สนามสอบสำนักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ อาคาร PS Tower ชั้น 25 ห้องเรียน 2 

สอบวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.) 

 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
MFU-TEP
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 4/2561 
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 3/2561 
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2561 
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1/2561
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 5/2560 
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 4/2560 
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 3/2560
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2560 
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1/2560
 
Academic English
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 และ 2 
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 1/2561 
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 2/2560 (การจัดการ)
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 2/2560 (กรุงเทพ)
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 2/2560
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 2 ครั้งที่ 1/2560 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม: สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 053-916721 (คุณศิริกัญญา)
Top