All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

รศ.ดร วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้สัมภาษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ในการจัดงาน 18 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมานั้น พี่แคมปัสได้เดินทางไปร่วมงานที่จังหวัดเชียงราย โดย รศ.ดร.

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/735011
 

           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบปีที่ 18 โดยเริ่มต้นด้วยพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 160 รูป ก่อนจะมีพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีทางศาสนา ที่หอประชุมสมเด็จย่า รวมถึงมีการมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับอาจารย์ดีเด่น และผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ก่อนเข้าสู่กิจกรรมรายงานประชาชน โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี และปาฐกถาพิเศษ ‘มหาวิทยาลัยกับประเทศไทย 4.0’  โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในท้ายสุดของกิจกรรมจะเป็นพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

              ทั้งนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้กล่าวในการรายงานประชาชนว่า สิ่งที่ มฟล.ยึดมั่นเป็นแนวทางการดำเนินการมาตลอด 18 ปี และในก้าวต่อๆไป คือการให้ความสำคัญต่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดงานมาโดยตลอด ทั้งยังได้เน้นพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ  ไม่ว่าภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน รวมถึงเตรียมนักศึกษาให้พร้อม ไม่เฉพาะเพื่อท้องถิ่นหรือในประเทศเท่านั้น แต่เพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก และได้วางแนวทางพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นคนไทย 4.0 หรือ Thai Citizen 4.0 ปลูกฝังแนวความคิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพื่อมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต และโดยเฉพาะในปีที่ 19 ของ มฟล. ได้ตั้งเป้าหมายและเริ่มดำเนินการไปแล้วคือการผลักดันจังหวัดเชียงรายให้ก้าวไปสู่การเมืองสมุนไพรครบวงจร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม พัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

             ด้าน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนา มฟล.เรื่อง มหาวิทยาลัยกับประเทศไทย 4.0 ตอนหนึ่งว่า นักศึกษาทุกคน เป็นกำลังสำคัญของประเทศ ดังนั้น ต้องสร้างโอกาสและความหวังให้คนรุ่นใหม่สามารถอยู่เคียงคู่กับสังคมโลกอย่างเต็มภาคภูมิ เพราะขณะนี้สังคมสูงอายุเริ่มเข้ามา แรงงานมีสัดส่วนลดลง หากนักศึกษาไม่มีคุณภาพ ประเทศไทยจะก้าวไปไม่ได้ ประเทศไทยเสียเวลามาแล้ว 10 ปี เกิดความสับสนวุ่นวาย ซึ่งคงไม่บอกว่าใครผิดใครถูก แต่รู้ว่าประเทศไทย เป็นสังคมที่ดี

             “นักศึกษาต้องถามตัวเองว่าเก่งอะไรและต้องพัฒนา ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเก่งเหมือนกัน และประเทศไทย 4.0 จะหมายถึงอะไรก็ได้ แต่ต้องก้าวข้ามความอ่อนแอ มีความหวังรู้จักตัวเอง ใช้เวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยสร้างความเข้มแข็งสร้างความรู้ วันนี้มหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยทรัพยากร อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา แต่มีความเฉื่อยมากเกินไป จึงต้องกระฉับกระเฉง และคล่องตัวมากกว่านี้ ทุกอย่างจะเดินไปได้ด้วยแรงกระตุ้น พัฒนาศักยภาพของตนเอง”  รมว.วท. กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัย 4.0ต้องปรับรูปแบบตัวเองใหม่ มีขนาดเล็กลง ต้องเปิดสอนในสาขาที่เชี่ยวชาญและเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เปิดสอนในสาขาที่ตัวเองเชี่ยวชาญ และเป็นความต้องการของประเทศ

Read 747 times Last modified on วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560 16:14
Top