All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

«
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุมวิชาการ/วารสาร
  • ข่าวกิจกรรม/อบรม
  • ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
»
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 1/2561  
Read: 106
มกราคม 14, 2019
   ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำวารสาร MAHIDOL R2R E-JOURNAL ...
Read: 59
ธันวาคม 26, 2018
  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ: วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and ...
Read: 144
ธันวาคม 19, 2018
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20(The 20th National Graduate Research ...
Read: 65
ธันวาคม 19, 2018
    สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเสนอผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 ...
Read: 84
พฤศจิกายน 29, 2018
  วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ...
Read: 97
พฤศจิกายน 22, 2018
    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความวิชาการ ...
Read: 118
กันยายน 28, 2018
  ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดอบรมเรื่อง “เส้นทางอาจารย์นักวิจัยมืออาชีพ” และ "เทคนิคการสร้างเครือข่ายงานวิจัย" ...
Read: 125
พฤศจิกายน 06, 2018
  โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนของ University of Wisconsin-Madison (UW-Madison) สหรัฐอเมริกา ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ...
Read: 317
มิถุนายน 08, 2018
     ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 7 (รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
Read: 590
มีนาคม 12, 2018
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ CommTECH Camp Highlight 2018ณ The Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย ...
Read: 460
มกราคม 24, 2018
  ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 6 (รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ระหว่างวันที่ 27 – ...
Read: 495
พฤศจิกายน 01, 2017
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา National Chung Hsing University ไต้หวัน   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ...
Read: 727
ตุลาคม 09, 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ...
Read: 10
มีนาคม 18, 2019
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญากาญจนาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 22 โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ ทุน คปก. ...
Read: 16
มีนาคม 07, 2019
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ...
Read: 36
กุมภาพันธ์ 21, 2019
    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุน สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ...
Read: 37
กุมภาพันธ์ 15, 2019
  มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสอบชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ...
Read: 45
กุมภาพันธ์ 13, 2019
  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียได้เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาจากรัฐบาลไทย (RTG Fellowships) โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ...
Read: 54
กุมภาพันธ์ 13, 2019

ภาพกิจกรรม สนง.บัณฑิตศึกษา

พฤศจิกายน 30, 2018
0
             เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษาร่วมกับส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มิถุนายน 29, 2018
0
        เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

จดหมายข่าว สนง.บัณฑิตศึกษา

 

ฉบับที่ 4 ประจำเดือน

ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562

 

ฉบับที่ 3 ประจำเดือน

  มิถุนายน - กันยายน 2561

 

      ฉบับที่ 2 ประจำเดือน

    กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561

 

Choose language to Enter site

ภาษาไทย 

English


ข้อบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา 2560 

 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 

Follow Usหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
Top