All for Joomla All for Webmasters

  MFU 

สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "จริยธรรมงานวิจัย" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบภาษาอังกฤษ ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรในการอบรม อีกทั้งในการอบรมได้มีช่วง ถาม-ตอบ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการอบรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจ  ในจริยธรรมงานวิจัยเบื้องต้น ตลอดถึงระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้การดำเนินการศึกษาและวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมแบบสากลทั้งในสายสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับกิจกรรม

1. เพิ่มระยะเวลาในการอบรม เพื่อความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ

2. อยากให้อธิบายแยกสำนักของนักศึกษาค่ะทางด้านสังคมและทางด้านวิทยาศาสตร์

 

 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

Read 301 times Last modified on Wednesday, 11 August 2021 11:35
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

Top