All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

 

     ในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตทุกคนจะต้อง ลงนามในทะเบียนบัณฑิต ตามที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ ซึ่งบัณฑิตที่มีสิทธิ์ลงนามในทะเบียนบัณฑิตจะต้องเป็นผู้ได้ดำเนินการยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอรับปริญญา (ขอจบการศึกษา) และมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วเท่านั้น

 

 

 

 

Top