All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน

เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา และเพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ นักศึกษาจะต้องตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน ดังนี้

- ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (ส่วนของนักศึกษา) พร้อมใบเสร็จรับเงินที่ระบุรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยนักศึกษาจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงตลอดภาคการศึกษา

- รายงาน Student Registration List เมื่อนักศึกษาเข้าชั้นเรียนให้ขอตรวจสอบรายชื่อของนักศึกษาในรายงาน Student Registration List ของรายวิชานั้น จากอาจารย์ผู้สอนได้ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกในสัปดาห์แรกและครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่สามของภาคการศึกษาปกติ

รายงาน “ผลการลงทะเบียนเรียน”ทาง http://reg.mfu.ac.th เมนู “ผลการลงทะเบียน” ในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในสัปดาห์แรกและครั้งที่ 2 ในสัปดาห์ที่สามของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทุกวันตลอดภาคการศึกษา

 

 

 

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top