All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 55 (รูปแบบออนไลน์) The 55th National Graduate Research Conference
(55th# NGRC 2022_Online Conference): "The Future of Higher Education and Research Post COVID-19"
หัวข้อ: “อนาคตอุดมศึกษาและการวิจัยหลังโควิด-19” (The Future of Higher Education and Research Post COVID-19)
ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565 การประชุมออนไลน์ และจัดงานที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
 
 
Deadline submission: 30 กันยายน 2565
กลุ่มสาขาวิชา:
1. กลุ่มภาษาศาสตร์
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. กลุ่มบริหารธุรกิจ
ติดต่อสอบถาม:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์: 044-009-009 ต่อ 1536 หรือ 044-272-827
หมายเลขโทรสาร: 044-272-827 ต่อ 18
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2023) ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมดีวาน่า กระบี่ รีสอร์ท, จังหวัดกระบี่
 
 
หัวข้อในการประชุม:
COMMUNICATIONS: Communication Theory, Antennas and Propagation Optical Communications, Microwaves, Wireless Communications, Signal Processing for Communication, Channel Coding, Multimedia Communication, Remote Sensing and Applications, Metamaterials, etc.
------------------------------------------
ELECTRONICS & CONTROL: Analog Circuits, Filters and Data Conversion, Analog and Mixed Signal Processing, Embedded Computer System, Robotics, VLSI Design, Biomedical Electronics, Industrial Electronics and automation, Adaptive Control, Electric Circuit Technology, Fault Tolerance and Detection, Semiconductor Materials, Magnetic Materials, etc.
------------------------------------------
DIGITAL SIGNAL PROCESSING: Image and Video Processing, Audio and Speech Processing, Pattern Recognition, Biomedical Signal Processing, Computer Vision and Pattern Recognition, Adaptive Signal Processing, Machine Learning for Signal Processing, etc.
------------------------------------------
POWER & ENERGY: Smart Grid Technology, Planning, Management Operation, and Control; Electric Power Systems: Generation Transmission and Distribution, Electrical Machines, Energy Conversions, Renewable Energy Sources, Power Electronics, Energy Systems, Power Quality, High Voltage Engineering, Insulation and Materials, etc.
------------------------------------------
COMPUTER & IT: Computer Networks, Cloud Communication and Networking, Data Mining, Artificial Intelligence, Computational Theory, Information System, High Performance Computing, Computer Security, Software Engineering, Distributed and Parallel Computing, Web Services and Internet Computing, Multi-agent Systems, Human Computer Interaction, Internet of Thing (IoT) etc.
------------------------------------------
INDUSTRIAL TECHNOLOGY: Applied Sciences, Technology Management, Digital Businesses, Engineering, Innovation, Industrial Education, Asefa Technology etc.
------------------------------------------
WORKSHOP ON RECENT TRENDS IN TECHNOLOGY: Smart Grid, Electric Vehicles, Solar Energy, Artificial Intelligence, Digital Signal Processing, Embedded Systems and Robotics, Power Electronics & Electric Drives, System Modelling & Simulation, Mechatronics, Optimization Techniques, Soft Computing etc.
 
 
Deadline submission: 13 ตุลาคม 2565
 
ติดต่อสอบถาม:
FOR CONFERENCE QUERIES;
Assoc. Prof. Dr.Chonlatee Photong
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
FOR FINANCIAL QUERIES;
Asst. Prof. Dr.Cattareeya Suwanasri
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 085-141-0072
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 Sciences and Business Management Graduate Conference 2022 (SBC 2022)
จัดโดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
รูปแบบ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม, จังหวัดนครปฐม
(** อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากการ Conference ณ สถานที่จัด เป็น online (สถานการณ์ Covid-19) และหากส่งเป็นบทความปริทัศน์ให้เลือก Review Article:
ปริทัศน์ โดยจะส่งแค่บทความฉบับสมบูรณ์และไม่มีการนำเสนอ **)
 
 
กลุ่มสาขาในการประชุม:
๐ กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๐ กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ
๐ กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๐ กลุ่มวิชาอื่นๆ
ติดต่อสอบถาม:
คุณสมรัตน์ สันติวรานนท์
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 082-439-7043
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Deadline submission: 30 กันยายน 2565
สนใจลงทะเบียน: https://forms.gle/FFLiMyrX67cBRhnj9
วันพุธ, 07 กันยายน 2565 00:00

Microsoft office for MFU Students

ข่าวดี น.ศ. และ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถใช้งาน MS. Office 365 ในระดับ A3 ได้ทันที ผ่าน Login/Password @lamduan.mfu.ac.th สำหรับ น.ศ. และ @mfu.ac.th สำหรับบุคลากร

** สามารถใช้งาน พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ขนาด 1 TB
Link: https://onedrive.live.com/about/en-us/signin/

** สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ของ Microsoft อาทิ MS.Word, MS.Excel, MS.PowerPoint, MS.Teams โดยสามารถดาวน์โหลดติดตั้งใช้งานใน 5 อุปกรณ์พร้อมกัน
Link: https://office.com

** สามารถดาวน์โหลด MS.Windows 10, 11 และกดขอ Product Key ได้ด้วยตนเองผ่านทาง Ms.Azure Dev Tools
Link: https://azureforeducation.microsoft.com/devtools

** สามารถใช้งาน Minecraft Education Edition
Link: https://education.minecraft.net/ทั้งนี้สามารถติดตามคู่มือการใช้งานได้ใน
Link: https://cits.mfu.ac.th/services/document-cits0.html
กรณีที่พบปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อผ่าน FB Msg ของ Page CITS

หน้าที่ 7 จาก 91
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top