All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !!

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2566

? ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ : http://scholar.ocsc.go.th

 

ทุน UIS เปิดรับสมัครแล้ว !!

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูด
ผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2566

? ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ : http://uis.ocsc.go.th

 

ข่าวดี !! ทุน U โดดเด่นตอบรับ ปี 65 และ 66 เปิดรับสมัครแล้ว ?

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา / ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566

? ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th/node/7389

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

 

 

 

 
ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล PDF คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 

กำหนดการให้บริการวัดตัวตัดชุดครุยวิทยฐานะ (ครั้งที่ 3)
 
การให้บริการวัดตัวตัดชุดครุยฯสำหรับเช่า - ซื้อ ให้แก่นักศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3)
โดยได้กำหนดการให้บริการในระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 126 อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร (D1)
 
ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาที่จะเปิดให้กู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 5 สาขาวิชา ดังนี้
 
?ปริญญาตรี (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)
1. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
 
?ปริญญาโท
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 
นักศึกษาสาขาวิชาดังกล่าวและประสงค์จะกู้ยืมกองทุนฯ ปีการศึกษา 2565
ให้ทำการลงชื่อในแบบสำรวจ ผ่าน QR-code หรือลิงค์ https://forms.gle/AvQdQ2Cyf8VCWUcT6
ภายในวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น
 
หน้าที่ 3 จาก 91
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top