All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

    

 

     เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเข้าฟังคำแนะนำในการปฏิบัติและการเตรียมพร้อมในการศึกษาในขั้นบัณฑิตศึกษา โดยมี ผศ. ดร.สุวรรณา เดชาทัย ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงาน และ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาตามลำดับ

     นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมมอบเงินรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดดุษฎีนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561 ให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

     ในช่วงบ่ายนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตร จังหวัดเชียงราย ได้รับคำแนะนำในการเตรียมสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และรับทราบระเบียบ ข้อบังคับและกฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา การแนะนำการให้บริการจากศูนย์บรรณสารและการสื่อสาร และส่วนทะเบียนและประมวลผล

 

 

 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

...........

 

 

 

Read 494 times Last modified on วันจันทร์, 05 สิงหาคม 2562 14:21
Top