All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

 

                สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารวันชัย ศิริชนะ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงษ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา 

                โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักศึกษาจำนวน 142 คน จำแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 135 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 7 คน ในการจัดกิจกรรมมีการบรรยายแนะนำข้อมูลเพื่อให้นักศึกษาทราบระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและเพื่อให้นักศึกษาทราบกระบวนการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการศึกษา รวมถึงการแนะนำการให้บริการต่าง ๆ จากส่วนทะเบียนและประมวลผล โดยคุณธนกร เดชอ่อน และ คุณสุบัณฑิต ปานสมบัติ และการแนะนำการเข้ารับบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดย คุณณชญาดา แต้มรู้ และคุณวิภาดา ดวงคิด ทั้งนี้ในกิจกรรมได้เปิดช่วง Q&A ให้มีการถาม-ตอบข้อมูลต่าง ๆ อีกด้วย

 

 Link Video กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับกิจกรรม

1. ขอบคุณที่แจ้งข่าวสารและช่องทางการกระจายข่าวชัดเจนค่ะ

2. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดสูง ทำให้เกิดข้อจำกัดในการพบปะกัน หากสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น อยากให้จัดแบบ face to face ด้วยค่ะ เพราะอยากเจออาจารย์และเพื่อนๆร่วมรุ่น ขอให้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ไปเรื่อยๆ ขอบคุณค่ะ

 

 

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

Read 142 times Last modified on วันพุธ, 01 กันยายน 2564 12:07
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top